Daca Hitler ar fi castigat razboiul…

TRIMITE PRIETENILOR

Cel de-al doilea război mondial a reprezentat probabil cea mai grea încercare la care a fost supusa omenirea de-a lungul istoriei sale frământate. Nu o singura data ne-am pus cu toţii întrebarea cum ar arata lumea astazi daca Hitler ar fi murit înainte de începerea războiului , sau mai grav , ce s-ar fi întâmplat dacă el ar fi câştigat războiul . Presupunând ca Hitler ar fi murit intr-un accident de automobil in 1938 , imediat după anexarea regiunii sudete . In acest caz , întreaga situaţie pe plan mondial ar fi luat cu totul alt curs:

  1. N-ar fi izbucnit războiul.
  2. N-ar fi avut loc masacre în masă , dat fiind ca doar întinsele regiuni din răsărit au putut oferi posibilitatea pentru comiterea lor.
  3. Uniunea Sovietica n-ar fi ajuns o putere mondială .
  4. “Reich “-ul , în schimb , în care fuseseră reuniţi aproape toţi germanii , ar fi putut sa-şi ducă mai departe experienţa de mare putere .

Fara îndoială , că Hitler ar fi rămas în istorie ca fiind cel mai mare german al tuturor timpurilor .

La cea de-a doua întrebare , putem raspunde cu uşuriţă datorită cartii scrise de către Hitler – “ Mein Kampf ” (în traducere, “Razboiul Meu “)– în care acesta isi publica intentiile referitoare la soarta lumii. Fireşte ,  majoritatea cumparatorilor n-au citit-o , dar vârfurile partidului trebuiau sa o cunoasca in liniile ei generale .

În “Mein Kampf “ Hitler vorbeşte fără ocol despre necesitatea lărgirii “spaţiului vital “ al poporului german . Analizează deosebit de scrupulos ce regiuni ar putea oferi asemenea posibilitaţi de extindere si, dupa consideraţii detaliate , ajunge la următoarea concluzie : ”Vom sista veşnicul curs germanic spre sudul si apusul Europei si ne vom îndrepta privirea spre tara din rasarit . Caci dacă este să vorbim astazi în Europa despre un spatiu nou , nu ne putem gândi decât , în primul rând , la Rusia si la statele limitrofe supusei “.

Hitler s-a tinut cu sfinţenie de programul sau din anul 1923 ; iar când , în anul 1939 , el a pornit într-adevar războiul , pâna si oamenii din imediata sa apropiere s-au arătat supusi : nu citisera cartea maestrului lor , ori crezuseră că nu trebuie luate chiar în serios declaraţiile lui îmbacsite de la începutul carierei sale.

Făra îndoiala o concluzie eronată , caci pe sine insuşi Hitler se lua foarte în serios . Un anumit cerc restrâns ,dar important din jurul sau nu se poate disculpa nici pretextând convingerea că elucubraţiile de pe vremuri ale lui Hitler n-ar fi servit decât unor scopuri de propagandă . Căci la 5 noiembrie 1937, în timpul faimoasei Conferinţe de la Hossbach , el le-a spus de-a dreptul oamenilor săi de încredere Göring , Raeder si Neurath că problema germană nu va putea fi soluţionată decât pe calea violenţei . Ca dacă îi va fi dat să  mai trăiască până atunci , hotararea lui  nestramutată va fi să rezolve problema spatiului vital al germanilor.

Deci încă din anul 1923 Hitler anuntă viitorul “curs germanic” spre răsarit , adică spre Polonia şi URSS .

Dacă vrem , aşadar ,  să ne imaginăm viitorul aşa cum arăta el în planurile lui Hitler trebuie să privim realitatea în faţă . Căci toate planurile lui Hitler se întemeiau pe victoriile pe care el abia urma să le repurteze.Europa cea înrobită de el nu constituia dacât o bază solidă şi de nezdruncinat .

Faptul că Europa n-a fost nicicând în întregime înrobită , nici măcar în perioada de glorie maximă a lui Hitler , asta pe el nu-l deranja câtuşi de puţin .În ceasuri de noapte târzii işi frământa mintea cu planuri grandioase de construcţie , pentru perioada de după raăzboi ; problemele curente nerezolvate le expedia cu câteva cuvinte repezite .” Anglia va fi îngenunchiată” , spunea ca şi cum simplele sale cuvinte ar fi avut , chiar ele , însele , forţa magică . “Practic Rusia  a si pierdut războiul “ , declara el deşi fapte evidente demonstrau contrariul .

 Fantasmagorie despre noua ordine în Europa

Hitler a trăit într-adevăr într-o lume a fantasmelor , în care realitatea şi visele sale aberante se împleteau , formând o lumepericuloasă de năluciri. Nălucirile sale se bazează , după cum am mai arătat , pe o Europă îngenunchiată odată pentru totdeauna. Ultimii adversari , Marea Brianie si URSS sunt ca şi învinşi şi ei. Ba mai mult , dintr-o lovitură au fost şterse de pe harta lumii până si ţările neutre :

1.În ultimele luni de război , pe Hitler îl mai bătea gândul să atace şi să cucerească Elveţia . Planurile militare elaborate în acest sens purtau denumirea codificată “Operaţiunea Tannenbaum”. Elveţia urma să fie apoi împariţă , potrivit celor trei zone lingvistice , între Germania , Italia si Franţa .

  1. SS-Fürerul Heinrich Himmler , şi el tot un fantast , a vorbit în repetate rânduri de intenţia sa de a împarţi după război Suedia . Partea de nord ar primi-o în dar finlandezii , drept recompensă pentru frăţia lor de arme . Partea centrală şi de sud ar primi-o Marele imperiu germanic .
  2. Planul de atac elaborat împotriva unei alte ţări neutre , şi anume Portugalia , purta în documentele Statului major german denumirea codificată “Isabella “.Portugalia urma să fie cucerită cu acordul Spaniei ,în timpul “Operaţiunii Felix”-cucerirea Gibraltarului-care avea să se desfaşoare în paralel . În luna Ianuarie 1941 , Churchill încă se mai temea ca Hitler va trece la realizarea prin surprindere a acestor două operaţiuni .

4.Irlanda , care se declarase nebeligerantă , Hitler intenţiona s-o folosească în momentul oportun împotriva Marii Britanii , pentru a o putea  subordona pe această cale Berlinului.

5.În ceea ce priveste Turcia , Hitler oscila între ideea de a atrage Ankara de partea sa , ca aliat ,şi posibilitatea ispititoare de a o supune şi pe ea prin forţă . Îl fascina gândul că ar putea găsi în Turcia o nouă bază militară împotriva URSS şi ar putea trimite totodată trupele germane sş pătrundă prin teritoriul turc în Siria şi în zonele petrolifere ale Angliei din Orientul Apropiat , unde , la un termen stabilit , ele ar putea face apoi jonctiunea , la Canalul de Suez , cu “ Afrikakorps”al lui Rommel.

6.Ca ultimă putere neutră , după ce si Spania va fi participat la război de partea Germaniei , n-ar mai rămâne apoi decâtVaticanul . In ce priveşte Biserica , Hitler , Himmler si Rosenberg  au planuri bine precizate .Himmler pusese la cale, îndată după căderea lui Mussolini răpirea Papei .Trupe de desant aerian , sub comanda lui Ottoskorzeny , urmau să fie plasate în Piaţa Sf. Petru din Roma , să-l aresteze pe Pius al-XII-lea şi să-l ducă în Germania.

Toate acestea nu sunt pure fantezii . Planurile fiecăreia dintre actiuniile amintite erau gata elaborate ; parte din ele s-au păstrat în original , parte au fost confirmate prin alte documente ori prin depoziţiile martorilor. Evoluţia reală a situaţiei de război constituie cauza pentru care ele nu au putut fi puse în aplicare . Existenţa tuturor acestor planuri , însă pune in evidenţă intenţia clară a lui Hitler de a supune Europa în întregime.

Toţi negrii şi evreii în Madagascar

Fiind convins de victoria finală , fiind chiar el acela care a declarat război Statelor Unite , Hitler trebuie să fi crezut într-adevar că poate îngenunchia şi America. Intenţia lui era să desfiinţeze pe vecie America în calitate de factor politic mondial . Preconiza ca dr. Goebbels , în calitate de dictator si sprijinit de Göring , să elimine populaţia evreiască din SUA si să    “reîmprospăteze “ parţile de origine germană ale populaţiei până când , în final , America de Nord  va deveni o ţară germană . Se prevedea izgonirea tuturor negrilor şi evreilor din America . Urmau să fie  duşi undeva , în altă parte , eventual în Madagascar .

Despre evreii din URSS , Hitler spunea că “trebuie organizată o expediţie de pedeapsă care să le harazească soarta cei paşte pe toţi criminalii si răufacătorii : condamnarea la moarte , execuţia ! Evreii din Rusia trebuie ucişi ! Trebuie stârpiţi pană la unul !

“Într-o stare de veşnică subordonare “ se spunea că vor trebui menţinute şi Franţa – ea în primul rând – şi ţările balcanice. Luxemburgul şi parţi din Olanda , Belgia si Danemarca urmau să fie anexate la teritoriul Reichului.

Imperiul germanic mondial pâna în Urali

Şi în interiorul Germaniei se preconizau schimbări substanţiale. Himmler vorbea despre planul de a face din Berlin un oraş cu opt milioane de locuitori . În acest scop teritoriul înconjurător pe o rază de o sută de km avea să fie expropiat şi recladit . Doar puţine sate trebuiau să rămână în zona  înconjurătoare a noului oraş devenind proprietăţi model . Noile colonii de vile prevăzute în plan , situate în mijlocul unor spaţii verzi întinse , vor deveni apoi ramificaţii ale super-oraşului.

Înspre răsărit , Imperiul mondial trebuia să se întindă până dincolo de Moscova , până la poalele Uralilor . Căci intenţia reală a lui Hitler era de a germaniza întreaga Europă până la Urali , dar şi dincolo de Urali voia să-şi asigure în colaborare cu Japonia o influenţa atât de puternică , încât nici acolo să nu se mai poată constitui vreodată entitaţi naţionale . Hitler pornea de la ipoteza că dincolo de Urali n-ar mai exista decât eventual triburi nomade , care , cine ştie cum , ar mai putea avea pe deasupra şi obrăznicia să atace graniţele germane. Oricum , însă el conta pe posibilitatea de a-şi crea de-a lungul Uralilor o aşa – zisă “ graniţă a sângelui “ , peste care , secole de-acum înainte , să nu poată trece niciunul din popoarele Asiei.

Centrul lumii : Walhalla lui Himmler

În centrul imensului Imperiu germanic mondial Himmler preconiza să construiască un edificiu de proporţii uriaşe , “o cetate de scaun “ a Ordinelor cavalereşti din Urali , din Capul Nord şi din Africa de Sud . Himmler a ajuns  atât de departe încât  încă din 1934 a început construcţia edificiului. Cetatea era aproape gata când evoluţia războiului a oprit continuarea lucrărilor.

La 23 mai 1945 Himmler a luat , după cum se exprima un ziarist , “ expresul cianhidric spre Walhalla “ . Încă înainte , Hitler îşi pusese capăt zilelor cu un glonte ( conform celor prezenţi în bunkărul unde se găsea Hitler la momentul morţii sale , dar raportul autopsiei a arătat că  acesta a murit otrăvit cu cianură) .

În Duminica Paştelui 1945 , un comandou SS a încercat să arunce în aer , cu încărcătură explozivă şi torţe incendiare întregul edificiu . Acţiunea a reuşit numai în parte .

Drept cuvânt de încheiere mi se pare potrivită următoarea apreciere a lui P.J. Franceschini :

“ În <<casa de nebuni>> – care era Europa de după primul război mondial şi pe care o denunţă Moscova ,  o mişcare , fascismul , a încercat să combată tentativa de revoltă marxistă împotriva societaţii burgheze de ansamblu . A făcut-o , Însă cu metode si forţe complet stăine tradiţiilor de viată şi gândire ale burgheziei . Lumea urma să platească foarte scump această colosală neînţelegere. “


TRIMITE PRIETENILOR

Urmăriți România Liberă pe FacebookTwitter, Youtube și Instagram!

Despre Redacția ȘtirileRomânilor

România, tărâmul autenticului, al naturii primitoare și al culturii captivante. Nu ne propunem să schimbăm România, ci să ți-o arătăm exact așa cum este ea. Readucem în prim plan știrile relevante, imparțiale și prezentate cu acuratețe.