Tag Archives: Unitate de invatare- plantele

Unitate de invatare- plantele

3.1 Obiectivele unităţii de învăţare După parcurgerea acestei unităţi de învăţare, studentul va fi capabil: să identifice principalele componente ale plantelor, precum şi funcţiile acestora; să descrie principalele caracteristici ale organelor plantelor, utilizând un limbaj ştiinţific adecvat; să utilizeze investigaţia şi experimentul pentru evidenţierea şi explicarea funcţiilor organismelor vegetale; să analizeze relaţiile : structură-funcţie, organism vegetal-mediu, unitate-divesitate, evoluţie; să precizeze …

Mai mult »