Tag Archives: Comunicarea didactica

Comunicarea didactica

Ceea ce este specific pentru fiinţa umană în raport cu celelalte tipuri de existenţă ţine de relaţia conştientă şi intenţionată cu alteritatea. Ne reflectăm în relaţiile cu ceilalţi, iar ei se reflectă în relaţiile cu noi. Pentru a satisface în chipul cel mai fericit această relaţie cu alteritatea (cu ceilalţi oameni), omul a dezvoltat un sistem propriu de comunicare, prin …

Mai mult »

Comunicarea didactica

-Defnirea si componentele comunicari umane -Tipuri de comunicare umana -Comunicarea didactica:definire si caractersistici -Distorsiuni in procesul comunicarii didactice si prevenirea lor -Predarea-modalitatea specifica de transmitere a necesarului didactic. -Definitia si caracteristicile predarii,competente necesare realizarii functiilor si obiectivelor sale. -Variabile care defines calitatea predarii,instruirii,metodele,comportamentele stilului de predare. Comunicarea umana(definitie,component,tipuri) Comunicarea umana este o relatie de schimb informational intre parteneri,un process in …

Mai mult »

Comunicarea didactica

Comunicarea a fost definita ca o formă particulară a relaţiei de schimb între două sau mai multe persoane, două sau mai multe grupuri. Esenţiale pentru actul comunicării sunt: 1) relaţia dintre indivizi sau dintre grupuri, 2) schimbul, transmiterea şi receptarea de semnificaţii, 3) modificarea voită sau nu a comportamentului celor angajati. Elementele de baza ale procesului de comunicare sunt transmitatorul/emițătorul …

Mai mult »

Comunicarea didactica

Poate fi definită ca un schimb de mesaje cu conţinut specific ître profesor şi elevi. Ea se realizează oral-70% din timpul instruirii, scris, pe cale vizuală şi chiar prin gesturi. Scopul comunicării didactice: transmiterea şi asimilarea informaţiei rezolvarea de probleme formarea unor capacităţi, convingeri, sentimente şi atitudini adoptarea unor decizii referitoare la strategiile didactice. tehnici de învăţare, orientare şcolară şi/sau …

Mai mult »