Tag Archives: Didactica

Procesul de invatamant-obiect de studiu al didacticii

Didactica este partea fundamentala a pedagogiei scolare care studiaza procesul de invatamant in amsamblul sau. Fenomenul este de origine greaca: didaktike– arta invatarii, si a fost introdus in opera “Mlagna Didactica” de catre Komeuski (1592-1670). Ca teorie stiintifica didactica are urmatoarele insusiri: character explicativ- explica componentele procesului de invatamant character reflexive- formuleaza judecati de valoare asupra elementelor de invatamant character …

Mai mult »

Modele si mijloace didactice

Metodele de învăţământ reprezintă modalităţi sistematice de lucru de care se pot servi profesorii în activitatea de instruire şi elevii în aceea de învăţare, capabile să conducă spre realizarea obiectivelor pedagogice propuse. Din perspectiva profesorului, metodele de învăţământ servesc la organizarea şi conducerea unei acţiuni sistematice prin care elevii vor realiza obiectivele pedagogice, arătându-i, de asemenea, „ce să facă” şi …

Mai mult »

Didactica generală şi didacticile speciale

Didactica generală, disciplină din sfera ştiinţelor educaţiei, s-a constituit, în decursul timpului, ca o ramură distinctă în interiorul pedagogiei, problematica sa conducînd la conturarea unor teorii şi modele diferite în literatura de specialitate. Dacă la început accepţiunea termenului (sau a derivatelor acestuia) era oarecum restrictivă: gr. didaskein „a învăţa”; didaktikos „instruire”; didasko „învăţare”, „învăţămînt”; didastike „arta învăţării” – neputîndu-se opera …

Mai mult »

Managementul clasei de elevi

Este considerată de managementul actual principala functie a procesului de conducere, deoarece aceasta poate armoniza obiectivele cu resursele si cu oamenii devenind motorul, centrul vital al procesului. Asa cum am observat în procesul educational este un proces amplu managerial, care se desfăsoară la diferite niveluri, începând de la cele de top management specifice Ministerului până la nivelul particular al profesorului …

Mai mult »

Didactica generală şi didactica istoriei

Termenul „didactică” provine din cuvântul grecesc didaskein care înseamnă „a învăţa pe alţii”. Este cunoscut din antichitate şi constituie principalul element al acţiunii de instruire a tinerilor. Dezvoltarea pedagogiei a dus la introducerea noţiunii de didactică în sistemul conceptelor care ţin de acest domeniu. Primul pas în acest sens s-a datorat lui Comenius care, în lucrarea Didactica magna, considera didactica …

Mai mult »

Principiile didactice in sport

Vom considera principiile didactice ca fiind sistemul normativ care circumscrie activitatea cadrului didactic, indiferent de nivelul la care prestează sau disciplina de predare. În limba latină, termenul principium înseamnă fie început, fie bază (fundament), fie imperativ. În acest sens, definim principiile didactice ca norme generale care stau la baza proiectării,organizării şi desfăşurării activităţii de predare-învăţare, în vederea realizării optime a …

Mai mult »

Didactica generală şi didactica specialităţii

Într-un învăţământ modern, predarea-învăţarea unei discipline nu se realizează la întâmplare. Sugestiile pertinente în organizarea şi coordonarea acestui proces deosebit de complex se relevă a fi absolut necesare. Nu este lipsită de importanţă evitarea dezorganizării în delicatul proces de parcurgere a unei discipline, cât şi conlucrarea în vederea stabilirii unor repere .Inventivitatea şi originalitatea se vor mula, cu siguranţă, mai …

Mai mult »

Metode de instruire

Cerghit, prezintă metodele de predare utilizate în învăţământ, în general, noi încercând să efectuăm o particularizare în domeniul ştiinţelor educaţiei. Etimologic, termenul de metodă, provenit din gr. methodos (compus din odos „cale”, „drum” şi metha „către”, „spre”) înseamnă „drum care duce spre…”, „cale de urmat” în vederea aflării adevărului, în învăţământ, metoda reprezintă o cale pe care profesorul o urmează …

Mai mult »