Calendar ortodox 9 octombrie 2021. Mare sarbatoare. Rugăciune pentru ajutor divin care se rosteşte în momente de cumpănă

TRIMITE PRIETENILOR

În această zi, este prăznuit Sfântul Apostol Iacov, unul dintre cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Rosteşte, azi, rugăciunea pentru ajutor divin, grabnic ajutătoare în momente de cumpănă.

Sărbători religioase 9 octombrie 2021

Ortodoxe: Sfântul Iacov

Greco-catolice: Sf. ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Andronic și Atanasia

Romano-catolice: Ss. Dionisie, ep. şi îns., m.; Ioan Leonardi, pr. *; Abraham, patriarh

Calendar ortodox 9 octombrie 2021. Cine a fost Sfântul Iacov al lui Alfeu

Sfântul Iacov a fost fratele Sfântului Apostol Matei şi fiul lui Alfeu. A fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos și a propovăduit cuvântul Evangheliei în sudul Palestinei și în Egipt, potrivit crestinortodox.ro.

Datorită lucrării sale, mulți păgâni au crezut în Hristos, au fost construite biserici și au fost hirotoniţi preoți și episcopi. Tradiția spune că Sfântul Iacov a murit răstignit pe cruce de păgâni.

Calendar ortodox 9 octombrie 2021. Rugăciune către Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu

Apostole Sfinte Iacov, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mână dă-mi, de Dumnezeu văzătorule, ucenice al lui Hristos, Apostole Iacov, mie celui ce încep a lăuda cinstit praznicul tău; străluceşte-mi şi luminea­ză-mi inima, cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu repejunile Dumnezeieştii înţelepciuni fiind adăpat, râu ai ieşit, ca din Raiul desfătării şi ai adăpat cu adevărat faţa pă­mântului cu curgerile dreptei credinţe, preaînţelepte.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu preasfinţită ceată a uceni­cilor lui Hristos te-ai unit, Sfinte Apostole Iacov, împlinind numărul celor doisprezece; cu care împreună stând înaintea Stăpânului, adu-ţi aminte de noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Preasfântă Fecioară, Domnul, Cel Ce a întins cerul şi a întemeiat pământul, Cer Pământesc nouă te-a arătat, Cel Ce a ieşit din tine cu Trup.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luând învederat harul Dumnezeiescului Duh, te-ai arătat celor dintru întune­ric, ca un Luceafăr de diminea­ţă, cuvioase părinte, vestind tuturor arătarea Soarelui Celui Înţelegător.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Piciorul tău a stat arătat în­tru îndreptare, fericite, lângă Împăratul Cel Preabun şi Drept, săltând, foarte bucurându-se şi umblând pe cărarea cea cerească.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de început, Care a făcut toate cu Dumnezeiască Putere, Cel mai Adevărat Învăţător de Taine L-ai avut, Sfinte Apostole Iacov, îndrep­tându-te pe tine la Cunoştinţa Cea Adevărată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Marie, Nădejdea tuturor ce­lor ce nădăjduiesc spre tine, care ai născut pe Cuvântul, Cel Ce S-a Întrupat pentru noi, scapă-ne de feluri de ispite şi de nevoi, Preacurată. Amin.


TRIMITE PRIETENILOR

Urmăriți România Liberă pe FacebookTwitter, Youtube și Instagram!

Despre Redacția ȘtirileRomânilor

România, tărâmul autenticului, al naturii primitoare și al culturii captivante. Nu ne propunem să schimbăm România, ci să ți-o arătăm exact așa cum este ea. Readucem în prim plan știrile relevante, imparțiale și prezentate cu acuratețe.