Primesti subvenția APIA numai daca ai în exploatație minim o vacă!

TRIMITE PRIETENILOR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în dezbatere publică vineri, 19 februarie, un ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi în anii 2021 și 2022, document ce aduce noutăți și pentru crescătorii de vaci beneficiari ai Ajutorului Național Tranzitoriu Zootehnic (ANT).

Potrivit noilor reguli, în exploatația cu cod ANSVSA pentru care se solicită sprijin, la data cererii trebuie să existe minim un animal, exclusiv din specia bovină, identificată și înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE). Așadar au fost eliminate celelalte specii suine, ovine/caprine cu care fermierii își puteau menține exploatația activă așa cum prevedea regulamentul.

Astfel, ANTZ (7), cota de lapte, se va acorda din 2021 conform următoarelor reguli:

Schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte ANTZ ( 7) se acordă fermierilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă.
c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015. Plata ANTZ se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA, produsă şi înregistrată la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referinţă;

ANTZ 7 se acordă şi fermierilor crescători de bovine, neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
b) solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de referinţă. Plata ANTZ pentru fermieri se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA, comercializată în perioada de referinţă.

Documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată pentru ANTZ 7 şi care atestă livrarea/vânzarea a minimum 3 tone lapte este unul din următoarele, după caz:

a) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrarea de lapte în perioada de referinţă a anului de solicitare;
b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui în perioada de referinţă a anului de solicitare;
c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui în perioada de referinţă a anului de solicitare prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică; d) copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui în perioada de referinţă a anului de solicitare pentru PFA, II, IF şi SC.
e) copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare din care să rezulte livrarea şi recepţia a minimum 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referinţă a anului de solicitare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

MADR mai precizează că fermierii înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 care au obţinut dreptul la prima ANTZ pentru ANTZ 7 într-un an anterior anului de cerere, pot solicita acest drept şi beneficia de primă doar pentru cantitatea și pe exploatația cu cod ANSVSA pentru care au obţinut acest drept. Fermierii neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 care au obţinut dreptul la prima ANTZ 7 într-un an anterior anului de cerere, pot solicita acest drept şi beneficia de primă doar pentru perioada de referință, cantitatea și exploatația cu cod ANSVSA pentru care au obţinut acest drept fără a mai prezenta documentele specifice prevăzute mai sus.

Dreptul la primă, obţinut în anii anteriori, pentru ANTZ 7, poate fi cedat în aceeaşi exploataţie cu cod ANSVSA, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru următoarele cazuri:

 • între soţi;
 • în urma schimbării formei de organizare a persoanei fizice;
 • în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA.

Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru situaţiile prevăzute mai sus sunt, după caz:

 • copie de pe certificatul de căsătorie şi declaraţia pe propria răspundere a soţului care cedează dreptul la primă;
 • copie de pe certificatul de înregistrare/radiere şi de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, cu excepţia schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF;
 • copie de pe certificatul de moştenitor, certificatul de calitate de moştenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, dacă sunt mai mulţi moştenitori.

ANTZ (8), schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte/carne se va acorda din 2021 conform următoarelor reguli:

 • a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE;
 • b) la data solicitării ANTZ exploataţia cu cod ANSVSA este înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare. Plata ANTZ se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie cu cod ANSVSA la data de referinţă.

ANTZ pentru bovine se acordă fermierilor crescători şi pentru exploataţiile nou-înfiinţate după data de 31.01.2013, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv minim de 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în RNE;

b) la data solicitării ANTZ exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare. Plata ANTZ se acordă pentru un efectiv de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema ANTZ 8 poate fi cedat în aceeaşi exploataţie, cu cod ANSVSA, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru următoarele cazuri:

 • a) între soţi;
 • b) în urma schimbării formei de organizare a persoanei fizice;
 • c) în urma donării/vânzării exploataţiei cu cod ANSVSA și/sau donării/vânzării animalelor purtătoare de primă;
 • d) în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA.

Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru situaţiile prevăzute mai sus sunt:

 • a) copie de pe certificatul de căsătorie şi declaraţia pe propria răspundere a soţului/soţiei care cedează dreptul la primă;
 • b) copie de pe certificatul de înregistrare/radiere, precum şi de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, cu excepţia schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF;
 • c) copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă;
 • d) copie de pe certificatul de moştenitor, certificatul de calitate de moştenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, dacă sunt mai mulţi moştenitori.

Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru schema decuplată de producţie, ANTZ 8 poate fi cedat, pe baza unei declaraţii notariale, unei alte persoane, în altă exploataţie, cu cod ANSVSA, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru exploataţiile nou-înfiinţate. Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în cazul persoanelor juridice, poate fi cedat unei alte persoane juridice sau aceleiaşi persoane juridice rezultată dintr-o reorganizare cu excepţia divizării, atestată prin certificatul constatator de la ONRC, în altă exploataţie cu cod ANSVSA, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru exploataţiile nou-înfiinţate.

Pentru cererile unice de plată depuse în termen şi în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi, respectiv, cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări.

Pentru Campania 2019, ANTZ a avut următoarele cuantumuri:

-ANT 7 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector lapte: 17,7220 euro/tonă;
-ANT 8 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector carne: 69,1109 euro/cap.

Citest mai mult pe  Agrointeligența 


TRIMITE PRIETENILOR

Despre Redacția ȘtirileRomânilor

România, tărâmul autenticului, al naturii primitoare și al culturii captivante. Nu ne propunem să schimbăm România, ci să ți-o arătăm exact așa cum este ea. Readucem în prim plan știrile relevante, imparțiale și prezentate cu acuratețe.