Calitatea vieții la persoanele care prezintă deficiență intelectuală

TRIMITE PRIETENILOR

Problema Calității vieții persoanelor prezentând deficient intelectuală și/sau autism ca și comportamente-problemă severe este deosebit de greu de evaluat. Într-adevăr trebuie să să constatăm că problemele sunt cu atât mai grave cu cât criteriile obișnuite ale calității vieții sunt mai puțin inatlnite. Acestea vor trece prin condiții din ce în ce mai restrictive până la situații de izolare.

Întrebarea pe care trebui să ne-o punem este în ce  măsură caște comportamente-problemă au generat condiții de viață din ce în ce mai limitative, dar și începând cu ce moment absența sau degradarea criteriilor Calității vieții pot deveni o condiție propice pentru apariția și menținerea comportamentelor-problemă. Poate fi vorba în special de medii sărace în material, de lipsă de atenție, de brutalizare fizică, de tratamente nepotrivite, de ingrijiri neglijate , sau de interacțiuni negative.

De exemplu, în situația persoanelor cu autism, se știe că activitățile sau sarcinile care sunt propuse trebuie să fie structurate visual și organizate.Dacă ele nu sunt, este foarte probabil că persoanele să reacționeze prin coportamente-problemă (lovituri, metarialul aruncat pe jos, etc). Lipsa structurii nu le va permite se înțeleagă ce li s-a cerut.

Este deci important să ne interesăm de un ansamblu de factori referitori la condițiile de mediu fizic  (formal features of the environnement), atât sub aspectul locuinței cât și cel al activităților de peste zi, de contactele sociale și de calitatea lor că și de adecvarea programelor și activităților. Rolul specific al contextului fizic și architectural asupra comportamentului-problemă a fost astfel neglijat prea des. Vom examină deci impactul posibil, de exemplu, prezența sau absența spațiilor personale  (cameră, loc de muncă), densitatea populației (numărul persoanelor într-un grup de viață, în același timp), tipul de lumina  sau nivelul zgomotelor (radio și televizor, strigăte, etc). Intervin de asemenea în această perspectivă a Calității vieții preferințele și posibilitățile de alegere. Programul de evaluare funcțională propune un ansamblu de întrebări permițând de a ști în ce măsură persoană dispune de o latitudine mai mult sau mai puțin importantă în această privință. Situația paroxistică în care persoană nu alege niciodată nici mesele , nici mediul sau de viață, nici celelate persoane cu care locuiește, nici activitățile și nici hainele, este o situație în care fără îndoială, mulți dintre noi ar dezvoltă tulburări de comportament. Această situtie este totuși cea a persoanelor cu deficiență intelectuală și/sau autism care sunt determinate să trăiască în medii instituționalizate.

Impactul acestor evenimente contextuale este deosebit de util de investigat atunci când se evalueaza în ce măsură cresc probabilitatea de apariție a comportamentelor-problemă.

Acest lucru pune în evidența diverși factori personali care pot influența apariția și menținerea comportamentelor-problemă:

–              Mediu prea controlat

–              Relații sociale insuficiente

–              Viață afectivă și mulțumire personală nesatisfăcătoare

–              Probleme de comunicare

–              Condiții de mediu neplăcute

–              Probleme de sănătate fizică și mintală

–              Puține ocazii de a se pune în valoare

–              Lipsă de înțelegere socială

–              Lipsă de capacitate practice și utile

–              Modele de instruire și învățare nepotrivite

–              Percepții sociale negative

–              Ajutor și susținere nepotrivite

Se regăsesc, printre acești diverși factori, și alte elemente, cum ar fi evenimentele contextuale semnificative și evenimentele contextuale proximale.

Acești factori reprezintă o dimensiune centrală între evaluare și intervenție.


TRIMITE PRIETENILOR

Urmăriți România Liberă pe FacebookTwitter, Youtube și Instagram!

Despre Oana