Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale! În ce condiții fermierii și antreprenorii pot accesa 70.000 euro

TRIMITE PRIETENILOR

Anul viitor, odata cu redeschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Submasura 6.2 – , fermierii, precum si antreprenorii vor putea sa acceseze bani europeni de pana la 70.000 euro pe proiect, in cadrul PNDR.

Pentru a putea primi sprijin in cadrul sub-masurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole; activitatea/activitatile propusa/propuse prin proiect trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin submasura 6.2; sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfasurata in spatiul rural.

Prin exceptie sunt eligibile entitatile care desfasoara activitati agricole in mediu urban si initiaza o activitate neagricola in spatiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activitatii agricole putând fi mentinute in mediul urban.

In acceptiunea PNDR 2014-2020 si implicit a acestei sub-masuri, spatiul rural este definit ca totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritoriala (UAT) , comuna fiind cea mai mica unitate administrativ-teritoriala, nivel NUTS 5.

Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Daca pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a proiectului se incalca cel putin un criteriu de eligibilitate, de selectie sau se modifica fara acordul AFIR amplasamentul propus prin Cererea de finantare respectiv in Planul de Afaceri, Contractul de finantare se reziliaza si se procedeaza la recuperarea intregului sprijin. Fac exceptie criteriile CS1 care se verifica doar la depunerea Cererii de finantare si CS4 a carui indeplinire se verifica la cea de-a doua transa de plata.

Perioada de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum 57 de luni de la incheierea contractului de finantare pâna la data depunerii dosarului celei de-a doua transe de plata.

Tipuri de costuri eligibile

Activitatile pentru care se solicita finantare prin submasura 6.2 trebuie sa se regaseasca in Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul sub-masurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului).

Sprijinul se acorda pentru indeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului si care se regasesc in Planul de afaceri.

Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatilor codurilor CAEN din cererea de finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu exceptia achizitionarii de vehicule pentru transportul rutier de marfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sprijinul financiar se va acorda avand in vedere cel mai mic plafon aferent activitatilor codurilor CAEN finantate prin proiect. Anexa 8 la Ghidul solicitantului cuprinde Lista codurilor CAEN aferente activitatilor pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare.

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de finantare si 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Contractuluide finantare. Sprijinul va fi in valoare de: 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si de 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

Sursa: stiriagricole.ro


TRIMITE PRIETENILOR

Urmăriți România Liberă pe FacebookTwitter, Youtube și Instagram!

Despre Oana