Stare de alerta! Masuri noi pe teritoriul Romaniei: Inchiderea temporara, totala sau partiala, a unor puncte de trecere a frontierei de stat, lista

TRIMITE PRIETENILOR

Stare de alerta: HOTARARE nr. 49 din 13.10.2020, partea a doua.

30. Se propune mentinerea interzicerii intrarii pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, definiti potrivit OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele exceptii:

a) membri de familie ai cetatenilor romani;
b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;
c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului U.E.;

d) persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, cadre medicale, cercetatori in domeniul medical, cadre medicale pentru ingrijire geriatrica, transportatorii si alte categorii de personal implicat in transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si al organizatiilor internationale, precum si membrii familiilor acestora care ii insotesc in misiuni permanente pe teritoriul Romania, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;
g) pasageri care calatoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate intr-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid, precum si persoane returnate in baza acordurilor de readmisie;

i) strainii si apatrizii care calatoresc in scop de studii;

j) strainii si apatrizii, muncitorii inalt calificati, daca angajarea acestora este necesara din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amanata sau desfasurata in strainatate;
k) strainii si apatrizii, lucratorii transfrontalieri, lucratorii sezonieri din agricultura, personalul navigant, maritim si fluvial;

l) membrii delegatiilor sportive internationale care participa la competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a productiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic si artistic care participa la evenimentele culturale care se deruleaza pe teritoriul Romaniei, in baza unor relatii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

31. In absenta unor reglementari contrare la nivel national, masura stabilita la pct. 30 nu se mai aplica cetatenilor straini si apatrizilor originari din sau rezidenti in state terte dinspre care, la nivel european, este stabilita ridicarea restrictiilor temporare asupra calatoriilor neesentiale catre Uniunea Europeana.

32. Se poate institui carantina zonala in conditiile art. 7 si 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.

33. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviatie spre si dinspre tarile care nu fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul National de Sanatate Publica si aprobate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, si din aceste tari catre Romania pentru toate aeroporturile din Romania, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se face prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

34. SUNT EXCEPTATE DE LA PREVEDERILE PCT. 33 URMATOARELE CATEGORII DE ZBORURI:

a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfa si/sau corespondenta;
c) umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta;

d) pentru cautare-salvare sau de interventie in situatii de urgenta, la solicitarea unei autoritati publice din Romania;
e) avand drept scop transportul echipelor de interventie tehnica, la solicitarea operatorilor economici stabiliti in Romania;
f) aterizari tehnice necomerciale;
g) de pozitionare a aeronavelor, fara incarcatura comerciala (ferry);

h) tehnice in scopul efectuarii unor lucrari la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetateni straini, din Romania catre alte state, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie;

j) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state catre Romania pentru repatrierea cetatenilor romani, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, in baza acordului Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Afacerilor Externe;

k) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din sectorul transporturilor prevazuti in anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) in temeiul Orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor in vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din Romania catre alte state si din alte state catre Romania, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie.

35. Se propune interzicerea efectuarii transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum si suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementarilor in vigoare, in scopul participarii la procesiunile si/sau pelerinajele religioase catre locurile unde se desfasoara aceste activitati.

36. Considera necesara mentinerea inchiderii temporare, totale sau partiale, a urmatoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

36.1 la frontiera romano-ungara: Carei, judetul Satu Mare.

36.2 la frontiera romano-bulgara:

a) Lipnita, judetul Constanta;
b) Dobromir, judetul Constanta;
c) Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa).

36.3 la frontiera romano-ucraineana: Isaccea, judetul Tulcea (cu exceptia traficului de marfa).

36.4 la frontiera romano-moldoveana:
a) Radauti-Prut, judetul Botosani;
b) Oancea, judetul Galati.

36.5 la frontiera romano-sarba:

a) Moldova Noua, judetul Caras-Severin;
b) Naidas, judetul Caras-Severin;
c) Valcani, judetul Timis;

d) Stamora-Moravita, judetul Timis – feroviar (cu exceptia traficului de marfa);
e) Lunga, judetul Timis;
f) Foeni, judetul Timis.

37. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, se desfasoara fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 06.00-23.00, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.

38. Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, se desfasoara fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 06.00-23.00, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati in judetele/localitatile unde este depasita incidenta de 3/1.000 de locuitori in ultimele 14 zile.

39. In situatia in care activitatea operatorilor economici prevazuti la pct. 37 si 38 este restrictionata sau inchisa, se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective.

40. Operatorii economici prevazuti la pct. 37 si 38 vor respecta obligatiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri.

41. Prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.


TRIMITE PRIETENILOR

Despre Redacția ȘtirileRomânilor

România, tărâmul autenticului, al naturii primitoare și al culturii captivante. Nu ne propunem să schimbăm România, ci să ți-o arătăm exact așa cum este ea. Readucem în prim plan știrile relevante, imparțiale și prezentate cu acuratețe.